Edukativni program

 

U ordinaciji se takodje održavaju kursevi iz oblasti: 

  • IMPLANTOLOGIJE

  • PERIAPIKALNE HIRURGIJE

  • ENDODONCIJE

  • PARODONTOLOGIJE